Żelazko Generator PARY TEFAL GV9071 7,5Ba HIT!! NA STANIE!! SZYBKA WYSYŁKA !!

Wyprzedaż! Żelazko Generator PARY TEFAL GV9071 7,5Ba Zwrot25% Zobacz większe
Darmowa wysyłka

764,99 zł brutto

Wysyłka dzisiaj z magazynu

Wystawiamy fakturę VAT / paragon na życzenie klienta
Zamów przez telefon
+48 507 131 745
Możesz zwrócić towar do 14 dni
Na większość produktów oferujemy 2 lata gwarancji producenta
Stan:
Zapytaj o produkt
Poleć znajomemu

Tefal  GENERATOR PARY GV 9071 PRO EXPRESS CARE

Doskonałe rezultaty. 2x bardziej skuteczna ochrona tkanin

Wyjątkowo szybkie i skuteczne prasowanie wraz z najwyższą ochroną ubrań

Pro Express Care jest generatorem pary pod wysokim ciśnieniem, który chroni Twoje ubrania. Podwójny system ochrony: unikalna technologia Protect System zamienia krople brudnej wody w parę, zapobiegając powstawaniu plam na prasowanych tkaninach, podczas gdy szufladka antywapienna ułatwia usuwanie kamienia. Smart Technology zapewnia 5 optymalne kombinacje temperatury i poziomu wytwarzania pary dopasowane do różnych tkanin. Duże ciśnienie pary i funkcja dodatkowego uderzenia pary zapewniają perfekcyjne prasowanie, nawet najgrubszych tkanin, oszczędzając czas. Całość uzupełnia stopa AutoClean o doskonałych właściwościach ślizgu, system blokujący umożliwiający łatwe i bezpieczne przenoszenie oraz wyjmowany zbiornik na wodę w celu wygodnego uzupełniania wody.

2 lata gwarancji producenta dla konsumentów

Główne cechy

 • Stopa AutoClean - idealny ślizg po tkaninie
 • Najwyższa ochrona ubrań - generator Pro Express Care zamienia wodę w parę zapobiegają powstawaniu plam na ubraniach
 • Łatwe i wydajne usuwanie kamienia dzięki specjalnemu kolektorowi
 • Silny strumień pary pod wyjątkowo silnym ciśnieniem wnika w głąb tkaniny i ułatwia prasowanie
 • Dodatkowe uderzenie pary dla prasowania grubych tkanin i rozprasowywania trudnych zagnieceń
 • Łatwe przenoszenie dzięki blokadzie stopy
 • Wyjmowany zbiornik na wodę można napełnić w dowolnym momencie podczas prasowania
 • Automatyczne zwijanie przewodu zasilającego
 • Moc 2400 W
 • Wytwarzanie pary 120 g/min
 • Dodatkowe uderzenie pary 500 g/min
 • Bojler wysokociśnieniowy Tak
 • Ciśnienie pary 7,5 bar
 • Prasowanie w pionie Tak
 • Regulacja pary i temperatury 5 
 • Rodzaj stopy Durilium Autoclean
 • Łatwość prowadzenia po tkaninie *****
 • Trwałość stopy/odporność na zarysowania *****
 • Wyprofilowany czubek stopy Tak
 • Ciągłe rozprowadzanie pary Czubek, boki i środek
 • Wygodny uchwyt Tak
 • Stabilna podstawa Tak
 • Zbiornik wody Wyjmowany
 • Czujnik wody w zbiorniku Tak
 • Możliwość uzupełniania wody w tracie sesji prasowania Tak
 • Funkcja zapobiegająca kapaniu Anti-drip Tak
 • Automatyczne wyłączanie Tak
 • Funkcja Eko Tak
 • Długość przewodu zasilającego 1,8 m
 • Zwijanie przewodu zasilającego Tak
 • Schowek na przewód Przewód zasilania i przewód parowy
 • System blokowania Tak
 • Funkcja samooczyszczania z kamienia System płukania
 • Wyjmowany zbiornik na kamień Calc Collector Tak
 • Ostrzeżenie o kamieniu Tak
 • Inne Technologia Protect System

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do prasowania Tefal („Promocja”) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe SEB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000103545 (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2. Czynności związane z przeprowadzeniem Promocji, wykonuje firma Grupa 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Agencja Reklamowa Sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Chocimska 35/2 30-057 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000595708, działająca w imieniu i na rzecz Organizatora (zwana dalej „Agencją”).

1.3. Promocja dotyczy wyłącznie następujących urządzeń do prasowania marki Tefal:

- żelazek o referencji: FV9976, FV9970, FV9787, FV9966, FV9962, FV9785, FV9788, FV9776, FV9775, FV9770, FV9747, FV9745, FV9740, FV9735, FV9736, FV9730, FV5655, FV5648, FV5645, FV5615, FV5640, FV5635, FV5630, FV5549, FV5545, FV5374, FV5546, FV5358, FV5356, FV5540, FV5525, FV5520

- generatorów pary o referencji:GV9080, GV9071, GV9070, GV9061, GV9060, GV8981, GV8980, GV8976, GV8962, GV8960, GV8959, GV8958, GV8932, GV8931, GV8930, GV8335, GV7850, GV7830, GV7810, GV7781, GV7556, GV7550, GV7340, GV7084, GV6840, GV6839, GV6830, GV6820, GV6771, GV6770, GV6761, GV6760, GV6721, GV6720

(dalej: „Produkt Promocyjny”). Z promocji wyłączone są inne urządzenia do prasowania marki Tefal.

1.4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych („Sklepy stacjonarne”), z wyłączeniemsklepów stacjonarnych Home&Cook, które nie biorą udziału w Promocji, oraz w Sklepach Internetowych („Sklep Internetowy”), w których w sprzedaży znajdują się Produkty objęte Promocją.

1.5. Promocja obowiązuje: i) w Sklepach fizycznych od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r– w godzinach pracy Sklepów fizycznych (decyduje data nabycia Produktu Promocyjnego uwidoczniona na dowodzie zakupu); ii) w Sklepach Internetowych od dnia 15 października 2017 r. godz. 00:01 do dnia 31 grudnia 2017 r. godz. 23.59 - decyduje data i godzina wysłania zamówienia na Produkt Promocyjny na serwer Sklepu Internetowego.

1.6. Promocją objęte są Produkty Promocyjne zakupione w sprzedaży detalicznej w Sklepach fizycznych oraz w Sklepach Internetowych  („Punkty Sprzedaży”).

1.7. Promocja kierowana jest wyłącznie do konsumentów i tylko konsument może wziąć w niej udział. Przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ kodeksu cywilnego).

1.8. Osoby biorące udział w Promocji, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w Formularzu Zgłoszeniowym potwierdzają zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

2.1. Uczestnikiem Promocji może być jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jako konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, a więc nie w związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Uczestnik”):

a) w okresie trwania Promocji, o którym mowa w pkt. 1.6. Regulaminu dokona zakupu Produktu Promocyjnego w Punkcie Sprzedaży, a następnie zapłaci jego cenę, a nadto - w przypadku dokonania zakupu Produktu Promocyjnego w Sklepie Internetowym - nie skorzysta z przysługującego jej na podstawie przepisów ogólnych prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość; oraz

b) spełni warunki wskazane w pkt 2.3 -2.8. Regulaminu, w tym prawidłowo wypełni i wyśle formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt 2.7 a) Regulaminu, oraz prześle wycięty z opakowania Produktu Promocyjnego kod EAN, zgodnie z pkt 2.7 b) Regulaminu,

– z zastrzeżeniem pkt 2.2. poniżej.

2.2. W Promocji nie mogą brać udziału:

a) pracownicy Organizatora i Agencji oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy przygotowaniu i realizacji Promocji,

b) współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a) tj. osoby i jednostki organizacyjne współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych, ani też członkowie organów podmiotów wskazanych pod lit. a),

c) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu Promocji,

d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej, przez które rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, teściów oraz rodzeństwo,

e) osoby nie mające rachunku bankowego, prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

2.4. Uczestnictwo w Promocji wyłącza możliwość brania udziału w innych promocjach organizowanych przez Organizatora w okresie trwania Promocji dotyczących sprzedaży urządzeń do prasowania marki Tefal.

2.5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.

2.6. Uczestnik Promocji, który spełni warunki Promocji określone w Regulaminie otrzyma nagrodę premiową w postaci zwrotu części ceny za nabyty Produkt Promocyjny („Nagroda”) w wysokości 25% ceny brutto zakupionego Produktu, wskazanej na dowodzie jego zakupu.

2.7. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik Promocji zobowiązany jest w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zakupu Produktu Promocyjnego:

a) wejść na stronę internetową www.promocja.tefal.pl, wypełnić prawidłowo formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie („Formularz”) wskazując prawdziwe dane Uczestnika oraz wysłać za pośrednictwem tej strony wypełniony Formularz, wraz z czytelnym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu Produktu Promocyjnego („Zgłoszenie”); w Formularzu wymagane będzie podanie i) imienia i nazwiska Uczestnika, adresu email Uczestnika, telefonu kontaktowego Uczestnika, numeru rachunku bankowego Uczestnika, w którym Uczestnik posiada rachunek bankowy; po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzyma numer Zgłoszenia („Numer Zgłoszenia”) na podany w trakcie rejestracji adres e-mail, niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 1h od wysłania Zgłoszenia,

b) zapisać Numer Zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2.7. a) powyżej, na kodzie kreskowym EAN (13 cyfrowy kod kreskowy) znajdującym się na opakowaniu Produktu, a następnie wyciąć ten kod z opakowania Produktu Promocyjnego (kody odklejane nie będą uznawane), i wysłać kod kreskowy EAN listem na następujący adres: Grupa 3 Agencja Reklamowa, Murarska 3, 31-311 Kraków, z dopiskiem „Promocja Prasowanie Tefal” (decyduje data nadania ze stempla pocztowego).

2.8. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (paragon lub FV) przez okres, o którym mowa w pkt 4.2. Regulaminu. Na prośbę Agencji zgłoszoną Uczestnikowi w terminie 7 dni roboczych od daty wysłania Zgłoszenia, Uczestnik prześle dowód zakupu Produktu Promocyjnego listem, za pośrednictwem Poczty Polskiej, na koszt Agencji (tzw. przesyłka pobraniowa) na następujący adres:Grupa 3 Agencja Reklamowa, Chocimska 35/2, 30-057 Kraków, z dopiskiem „Promocja Prasowanie Tefal”. Agencja odeśle Uczestnikowi dowód zakupu Produktu Promocyjnego w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania od Uczestnika.

2.9. Po spełnieniu przez Uczestnika warunków z pkt 2.1.-2.8 Regulaminu, Agencja, działając w imieniu i na rzecz Organizatora, w terminie do 21 dni roboczych od daty nadania przez Uczestnika listu z kodem EAN (decyduje data stempla pocztowego), prześle Nagrodę na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w Formularzu. Przelewy realizowane będą na rachunki bankowe prowadzone przez banki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.10. Dane osobowe Uczestnika wskazane w Formularzu powinny być zgodne z danymi osobowymi właściciela rachunku bankowego, na który będzie dokonana wypłata Nagrody oraz danymi osobowymi nabywcy Produktu Promocyjnego, wskazanymi na dowodzie zakupu (o ile dane osobowe na dowodzie zakupu zostały ujawnione).

2.11. Osoby, które nie spełniły warunków udziału w Promocji wskazanych w Regulaminie, zostaną o tym przez Agencję poinformowane na adres e-mail podany w Formularzu.

2.12. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe lub pieniężne.

2.13. Fundatorem Nagród przewidzianych w niniejszej Promocji jest Groupe SEB Polska sp. z o.o., a Agencja w zakresie przekazywania (wpłaty) Uczestnikom Nagród, o których mowa w pkt 2.6 Regulaminu, działa wyłącznie jako pośrednik, tj.: w imieniu i na rzecz Groupe SEB Polska Sp. z o.o., zgodnie z umową zawartą pomiędzy Groupe SEB Polska Sp. z o.o. a Agencją.

3. PODATKI

3.1. Nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymane przez Uczestników niniejszej Promocji są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760,00 zł. (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być przesyłane na adres: Grupa 3 Agencja Reklamowa, Chocimska 35/2, 30-057 Kraków, z dopiskiem „Promocja Prasowanie Tefal” lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi przez okres trwania Promocji, o którym mowa w pkt 1.5 Regulaminu oraz przez 50 dni kalendarzowych po zakończeniu Okresu Promocji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data nadania reklamacji, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową - data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.

4.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, jego adres zamieszkania, jak również opis lub wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji oraz – jeśli reklamacja została wysłana przez Uczestnika pocztą elektroniczną – na adres email Uczestnika wskazany w Formularzu.

4.5. Postępowanie reklamacyjne prowadzone będzie przez Agencję, działającą w imieniu i na rzecz Organizatora.

4.6. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Uczestnik Promocji, w celu przeprowadzenia Promocji, udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Promocji. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji.

5.2. Uczestnik Promocji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, przez Organizatora w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne,a brak zgody w tym zakresie nie uniemożliwia wzięcia udziału w Promocji.

5.3. Uczestnik Promocji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu może udzielić zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych promujących urządzenia do prasowania marki Tefal lub inne produkty oferowane przez Organizatora Promocji. Podstawa prawna – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030). Wyrażenie ww. zgody jest dobrowolnea brak zgody w tym zakresie nie uniemożliwia wzięcia udziału w Promocji.

5.4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji będzie dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

5.5. Dane mogą być powierzone do przetwarzania Agencji dokonującej czynności organizacji i przeprowadzania Promocji w imieniu i na rzecz Organizatora. Dane osobowe będą wykorzystane przez Agencję wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji.

5.6. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie wskazanym w pkt 5.1. jest niezbędne w celu realizacji obowiązków Organizatora i Agencji wynikających z przeprowadzenia Promocji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin.

6.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.promocja.tefal.pl, w Punktach Sprzedaży oraz w siedzibie Organizatora i Agencji.

6.3. Więcej informacji na temat Promocji można uzyskać również pod numerem infolinii 12 294 70 67 (czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00).

6.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

Warszawa, dnia 10.09.2017 r

Inne polecane produkty

 • philips
 • braun
 • DeLonghi
 • samsung
 • sony
 • lg
 • toshiba
 • blaupunkt
 • kenwood
 • tefal
 • krups
 • karcher
 • philips
 • braun
 • DeLonghi
 • samsung
 • sony
 • lg
 • toshiba
 • blaupunkt
 • kenwood
 • tefal
 • krups
 • karcher
Administratorem Twoich danych osobowych jest BK Market, ul. Wałowa 39, 43-100 Tychy; NIP: 6462823271. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, głównie do realizacji Twojego zamówienia, obsługi posprzedażowej oraz ewentualnych reklamacji, a także w celach marketingowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia przetwarzania tych danych, ich przenoszenia, braku profilowania, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (jeżeli chcesz wiedzieć więcej - przeczytaj rozszerzony Obowiązek Informacyjny).