Drogi Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotycząc przetwarzania danych osobowych (tzw. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). W związku z tym, zobowiązani jesteśmy zadośćuczynić wymogom wyżej wymienionego rozporządzenia – poprzez obowiązek informacyjny, jak również, chcemy zapewnić, że zależy nam na zachowaniu należytej prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, jak i stworzeniu odpowiednich warunków do realizowania przez Ciebie praw wymienionych w Rozporządzeniu.


Bardzo proszę, abyś zapoznał się z informacjami podanymi poniżej.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest BK Market, ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy; NIP: 6462823271.

 1. Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?

Kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: [email protected]
Drogą telefoniczną: 507 131 745
Jak również pisemnie, na adres naszej siedziby podany powyżej.

 1. Jakie dane przetwarzamy i jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

W celu realizacji zamówienia, konieczne jest podanie następujących danych:

 • Imię i nazwisko oraz numer kontaktowy

 • Adres e-mail

 • Adres na który ma być dostarczona przesyłka

 • W przypadku klientów, którzy nie są osobami fizycznymi, dodatkowo NIP

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:

 • Uzasadniony interes prawny Administratora, który polega na sprzedaży swoich produktów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Realizacja umowy oraz wykonania jej zapisów – w tym obsługi reklamacji oraz obsługi posprzedażowej ( art.6 ust. 1 lit.b)

 • W celach marketingowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę. Dane w tym przypadku przetwarzane są, aby nawiązać oraz utrzymać relację biznesowe z Klientem, jak również w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a)

Twoje dane przetwarzane są tylko i wyłącznie przez pracowników naszej firmy, którzy działają na podstawie odpowiednich upoważnień.

 1. Komu powierzane są dane osobowe?

Obsłudze informatycznej, Obsłudze serwerowej, Księgowości , Działowi Prawnemu, Firmom Kurierskim, firmom dostarczającym narzędzia statystyczne i do obsługi klienta, także podmiotom spoza Unii Europejskiej

 1. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy, jak również w związku z wykonaniem jej zapisów będą przechowywane do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z z umowy oraz do końca okresu wynikającego z przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych (np. przepisy podatkowe).

Twoje podstawowe dane kontaktowe, zebrane na potrzeby marketingu, przechowywane będą przez okres 48 miesięcy, licząc od końca roku kalendarzowego, od momentu wyrażenia zgody.

 1. Prawa osoby, której dotyczą:

 • Prawo dostępu do swoich danych

 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych

 • Prawo do usunięcia danych osobowych

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych

 • Prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych

 • Prawo do przenoszenia danych

 • Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji (art. 21 ust. 1 RODO)

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2,3 RODO)

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO)

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ( w przypadku art. 6 ust. 1 lit. a – cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

 1. Co w przypadku odmowy podania danych osobowych?

Dane osobowe pozyskiwane są w celu realizacji umowy i usługi sprzedaży produktu, oferowanego przez BK Market. W przypadku odmowy ich podania, umowa nie zostanie zawarta, a w związku z tym nie dojdzie do transakcji zakupu-sprzedaży określonego produktu.

Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami.


Administratorem Twoich danych osobowych jest BK Market, ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy; NIP: 6462823271. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, głównie do realizacji Twojego zamówienia, obsługi posprzedażowej oraz ewentualnych reklamacji, a także w celach marketingowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia przetwarzania tych danych, ich przenoszenia, braku profilowania, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (jeżeli chcesz wiedzieć więcej - przeczytaj rozszerzony Obowiązek Informacyjny).